สุรเดช ธงชัย 

วัน/เดือน/ปีเกิด - 

ส่วนสูง - 

น้ำหนัก - 

สัญชาติ - ไทย

สถานที่เกิด - 

เบอร์ - 19

ตำแหน่ง - 

ประวัติโดยย่อ

19