เจษฎากร ขาวงาม 

วัน/เดือน/ปีเกิด - 13/03/1997

ส่วนสูง - 176 cm

น้ำหนัก - 67 kg

สัญชาติ - ไทย

สถานที่เกิด - บุรีรัมย์

เบอร์ - 14

ตำแหน่ง - กองกลาง

27