ส.อ.เอกลักษณ์ แก้วหาญ

897ad89766b2dd813c1cda019aa1f226.jpg

ตำแหน่ง - ผู้ช่วย แพทย์ประจำทีม (หมอนวด)