ตำแหน่ง - แพทย์ประจำทีม 

897ad89766b2dd813c1cda019aa1f226.jpg

พ.ต.นายแพทย์ กรกฎ ชลากร