An Jeajun

วัน/เดือน/ปีเกิด - 08/02/1986

ส่วนสูง - 186 cm

น้ำหนัก - 85 kg

สัญชาติ - Korean

สถานที่เกิด - Korean

เบอร์ - 5

ตำแหน่ง - กองหลัง

©  สงวนลิขสิทธิ์ 2019  ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด  ไปใช้  ทำซ้ำ  ดัดแปลง  แก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต

พัฒนา และดูแล โดยทีมฝ่ายเทคโนโลยีของสโมสรอาร์มี่ ยูไนเต็ด

logo_small.png